תכשיטנות

קורס מקצועי ויסודי מאד, עדכני וחדשני ללימוד טכניקות מגוונות
בעיצובי תכשיטים מהיסוד ועד למורכבים.
הלימודים: מפגש אחד בשבוע של שעתיים