אל תשליכני

הכרות עם מגוון רחב של רעיונות יצירה וטכניקות עבודה
המבוססות על חומרים זמינים. כל זה תוך דגש על שיפור יכולות
מוטוריות, ריכוז, תחושת השגיות ופיתוח חשיבה יצירתית.
הלימודים: מפגש אחד בשבוע של שלוש שעות